Praha – Fotograf festival

26.9. – 14.11. 2019

Fotograf Festival reflektuje prapočátky a raná léta české i středoevropské post-totalitní demokracie. Archeologie euforie: 1985–1995.Již 9. ročník festivalu s názvem „Archeologie euforie“ představí výstavy, doprovodný edukativní program a diskuze věnované transformaci společnosti z totalitního režimu do kapitalismu v letech 19851995. Bohatý festivalový program odprezentuje ve více než desítce galerií domácí i zahraniční autory,ale i to nejzajímavější z archivů institucí. Díky unikátnímu projektu online databáze „Má historie” se můžete zapojit i vy.

Fotograf Festival se dlouhodobě věnuje tématům, která rezonují ve společnosti. V předcházejících ročnících se zabýval například proměnou pracovního a volného času, digitalizací každodenního života, nebo transformací ve vnímání vztahu kultury a přírody. Letošní téma se vztahuje k výročí 30 let od Sametové revoluce, rekapituluje postupný vývoj přibližně od 80. let až po definitivní nastolení neoliberálního kapitalismu ve společnosti.

S otázkou legitimity a fundamentů naší demokratické minulosti samozřejmě souvisí i otázka důvěryhodnosti fotografie, masových médií a propagandy a jejich vlivu na utváření společenského povědomí a étosu doby. Právě poslední dekády 20. století představují dobu, která dovršila a následně zproblematizovala nadvládu fotografie jako moderního masového média. Rozpad hierarchické a regulované distribuce médií a informací, kterou začala narušovat tehdejší „nová média“ (video, xerox, počítače), postupně dostupná i širší veřejnosti, výrazně přispěl k rozlomení nadvlády centrální moci.

Ačkoliv současná střední Evropa nesporně prožívá nejvíce uspokojivé období své novodobé existence, rostoucí politické a sociální problémy posledních let, které často radikálně zpochybňují vývoj posledních tří dekád, nás stále silněji vracejí k otázce zakotvení a legitimity současné neoliberální společnosti. Nenápadnou, avšak podstatnou součástí dneška je i neustálý boj o obraz a logiku naší minulosti.

Autor příspěvku: admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *